Get Adobe Flash player

 

 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ หลักคุณธรรม 4 ประการ 

พอเพียง    วินัย    สุจริต    จิตอาสา

 

 

           

               

พ.ต.อ.รณกร ประคองศรี

ผกก.สภ.เมืองเพชรบุรี

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์